OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych, podanych przez Ciebie w związku z korzystaniem z określonych funkcjonalności Serwisu, jest ADMIR Ewa Żyła,zaświadczenie o działalności gospodarczej nr w rejestrze 2078 Urząd Gminy Jabłonna NIP:113-019-69-24, Regon: 017317092 (dalej jako „Administrator”).

Administrator wskazuje dane kontaktowe pracownika, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych: admir@admir.pl.

Dane osobowe podane przez Ciebie podczas rejestracji, będą przetwarzane przez ADMIR Ewa Żyła, przede wszystkim, w celu wykonania zawartej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w regulaminie (nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych w ramach Serwisu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji). Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”).

W przypadku korzystania przez Ciebie z możliwości rejestrowania się w Serwisie z poziomu serwisu społecznościowego Facebook lub przez konto Google, ADMIR Ewa Żyła otrzymuje z tych serwisów Twój adres e-mail oraz Twoje imię i nazwisko, jeśli zostały one udostępnione.

Dane osobowe przekazane, udostępnione przez Ciebie mogą być ponadto wykorzystywane przez ADMIR Ewa Żyła w innych celach, tylko w przypadku gdy wyrazisz osobną, opcjonalną, zgodę na takie przetwarzanie.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej w ramach Serwisu oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez ADMIR Ewa Żyła praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych.

Przysługuje Ci prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub korzystania z usług w Serwisie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zarejestrowania się w Serwisie lub skorzystania z usług, które wymagają podania danych osobowych w Serwisie.

Wszelkie zgody wyrażone ewentualnie przez Ciebie dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych lub przesyłania informacji handlowych mogą być w każdej chwili odwołane. Wszelka korespondencja w ww. zakresie powinna być kierowana do Administratora na adres: admir@admir.pl.